Consulting

Společnost GEMCO s.r.o. je specializovanou organizací provádějící odborné poradenství a pomoc při realizaci systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti dle norem řady ISO 9001, AS 9100, ISO 14001 (EMS), ISO 45001 a ISO 27001. V minulosti jsme napomáhali budování a úspěšné certifikaci v následujících segmentech trhu: strojírenství, elektrotechnický průmysl, firmy pracující v oblasti stavebnictví, letectví, služeb a výroba potravin.

V naší práci aplikujeme metody procesního řízení. V pochopení a realizaci procesního řízení vidíme největší přidanou hodnotu pro konkrétního klienta. Naše společnost se podílí v rámci mezinárodní spolupráce na aplikaci metody Balanced Scorecard (BSC) pro oblast systému kvality (QMS) a bezpečnosti (SMS). Model integrovaného systému řízení, kdy celý podnik je chápán jako dynamický celek, je postupně aplikován u našich klientů. Bližší informace k uvedenému projektu rádi sdělíme.

Realizujeme také odbornou pomoc obsahující školení vrcholového managementu (středního, výkonného, ...) a zavádění speciálních nástrojů, které vyžadují systémy managementu kvality (QFD, FMEA, SPC, schopnosti strojů, měřidel, ...).

Účastníme se také výcviku zaměstnanců a závěrečné kontroly systému před certifikací. Odborně napomáháme také při všech auditech (vstupní, předaudit, ...) i při vlastní certifikaci systému řízení kvality, kdy zajišťujeme osobní účast poradce a odbornou garanci předloženého řešení.

Další naší aktivitou je příprava a realizace speciálních doplňků k souboru norem ISO 9000. Jedná se o požadavky IATF 16949, které jsou určeny pro potřeby automobilového průmyslu.

Pro kvalitu našich služeb je rozhodující systematické vzdělávání našich pracovníků. Naši poradci a auditoři jsou kvalifikováni v rámci harmonizovaného systému vzdělávání dle požadavků EOQ nebo IRCA. Naše společnost spolupracuje řadu let s významnými mezinárodními certifikačními společnostmi. Trvalé vztahy v oblasti vzdělávání, rozvoje metodologie poradenství a auditů, a známé požadavky certifikačních společností, jsou základem pro úspěšnou přípravu a následnou certifikaci.

Jsme pevně přesvědčeni, že dosažené výsledky v oblasti managementu kvality a EMS, účinně pomáhají českým společnostem v tvrdém konkurenčním boji na domácím, evropském a světovém trhu.

Jakékoliv další informace Vám sdělíme a těšíme se na setkání s Vámi.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8