ISO 14001

Poradenství při zavádění systému ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016

Co je systém řízení ochrany životního prostředí?

Systém zajišťuje pozitivní vývoj tzv. environmentálního profilu společnosti, který zasahuje jak vlastní organizaci, tak okolí.

Základem řešení je registr aspektů a dopadů, který kvalifikuje vlivy z hlediska použitých materiálů, činností, výrobků ve standardních a nestandardních situacích.

Uvedené analýzy a podmínky platné legislativy jsou východiskem pro řešení systému. V systému jsou přiměřeně řešeny také otázky ochrany zdraví a bezpečnosti.

Jedná se o podstatně otevřenější řešení vůči okolí než je tomu u systému kvality.

Co mi přinese zavedení systému?

Je často součástí požadavků na výběrová řízení hlavně v oblasti veřejných zakázek, ale i soukromých investorů a automobilek.

Významně posiluje systematický přístup k ochraně životního prostředí a zlepšuje image společnosti.

Jak postupovat při zavádění?

Je nutné si uvědomit, že systém řízení kvality není pouze o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. To, co je stanoveno, musí skutečně fungovat! Běžná doba realizace se pohybuje okolo půl roku. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jednoho a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má praxi se zaváděním systému environmentu. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému u zákazníka, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému. Tato kontrola uvolňuje systém do certifikační procedury.

Ostatní služby

Naše firma nejenže poskytuje poradenství a zavedení již zmíněného systému, ale též zpracovává fotografie a krátké dokumentární filmy z oblasti environmentu.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8