ISO 45001

Poradenství při zavádění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN ISO 45001:2018

Co je systém managementu BOZP?

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabývá nejen pouhým plněním legislativních požadavků, dodržováním bezpečnostních předpisů a zajištěním ochrany majetku, ale především identifikací, zajištěním rizik a prevencí. Základem řešení jsou systematické analýzy rizik provedené pro objekty, činnosti, zařízení, konkrétní projekty (zakázky,…) apod., které identifikují možná nebezpečí a jsou východiskem k minimalizaci rizik.

Co přinese zavedení systému managementu BOZP?

Zlepšení zjištění rizik z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany majetku a systémový přístup k této problematice. Je nutno poznamenat, že důležitý legislativní rámec nepředstavuje ucelený systémový přístup, ale je to minimální (povinné) východisko pro jeho realizaci.

Požadavek na certifikovaný systém je součástí řady výběrových řízení, systém jednoznačně podporuje prokazování např. poskytnuté prevence a prostředků při vzniklém úrazu jako důkaz pro plnění příslušných pojišťoven.

Jak postupovat při zavádění?

Je nutné si uvědomit, že systém řízení kvality není pouze o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. To, co je stanoveno, musí skutečně fungovat! Bežná doba realizace se pohybuje okolo půl roku. U vetších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jednoho a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má praxi se zaváděním systému BOZP. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému u zákazníka, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému. Tato kontrola uvolňuje systém do certifikační procedury.

Na základě krátké návštěvy Vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8