ISO 9001

Poradenství při zavádění systému kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Co je systém řízení kvality?

Především se jedná o systém, který je určen pro dodavatele výrobků (hmotné, nehmotné), obchodní organizace a pro poskytovatele služeb.

Podstatným hlediskem systému kvality je zaměření na zákazníka a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních výroby. Specifikum spočívá v tom, že je nutno velmi dobře specifikovat požadavky zákazníka na kvalitu z hlediska výrobku, procesu a systému. Je to výchozí bod úspěšného řešení v oblasti kvality a začátek cesty ke spokojenému zákazníkovi a dlouhodobé spolupráci, obvykle též na mezinárodní úrovni.

Při tvorbě systému je potřeba popsat činnosti a procesy ve Vaší organizaci. Tento krok Vám umožní tyto procesy sledovat, přiřadit k nim odpovědné osoby, vyhodnocovat a neustále je zlepšovat pomocí nastavených metrik a hodnocení efektivity, a později účinnosti a výkonnosti.

Tím se zajistí i celkové zlepšení organizace jako celku, to co bylo dříve těžko řiditelné, je nyní sledováno a řízeno „průhledným“ způsobem.

Co je přínosem systému?

Jedná se o jeden ze standardních požadavků pro zákazníky, zpravidla společně se systémem environmentálním. Zavedený a certifikovaný systém dle normy ISO 9001 je jednou z podmínek většiny výběrových řízení!

Jak postupovat při zavádění systému řízení kvality?

Je nutné si uvědomit, že systém řízení kvality není pouze o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. To, co je stanoveno, musí skutečně fungovat! Běžná doba implementace se pohybuje okolo půl roku. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jednoho a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má praxi se zaváděním systému kvality, případně v jejich integraci. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému u zákazníka, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému a jeho efektivitu. Tato kontrola uvolňuje systém do certifikační procedury.

Při aplikaci systému kvality jsou aplikovány Q nástroje a metody podle požadavků konkrétních zákazníků.

Na základě krátké návštěvy Vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8