Q NÁSTROJE A METODY

Poradenství k Q nástroje a metody

K čemu se využívají statistické metody?

Zjednodušeně řečeno, ke zpracování naměřených hodnot a získání referenčních ukazatelů. Je vhodné používat jednoduché i složitější statistické nástroje k analýze údajů, k získání přehledu o růstu či poklesu měřeného znaku či veličiny.

Co je přínosem statistických metod v organizaci?

Především si díky jednoduchým metodám můžete na jakékoliv úrovni řízení v organizaci provést srovnání jednotlivých parametrů a tím zlepšovat vlastní práci. Statistické metody jsou využitelné kdekoliv, nejvíce je oceníte při prokazování v systémech kvality ISO 9001, ISO/TS 16949 či modelu EFQM.

Jak postupovat při zavádění statistických metod?

Statistických metod je nepřeberné množství a pro určení správné metody na konkrétní potřeby organizace je vhodné se pečlive seznámit s metodami nebo pozvat zkušeného poradce, který poradí s výběrem metody i se zpracováním naměřených hodnot.

Přehled nejčastěji aplikovaných Q nástrojů a metod:

Ishikawa – analýza příčin

SIX-SIGMA

POKA-YOKE – cesta k nule chyb

G8D report– uznávaný report při řešení neshod

Statistické přejímky

FMEA – rizika pro výrobek, proces

SPC – způsobilosti stroje (Cmk), procesu (Cpk)

MSA – zajištění způsobilosti systému měření

APQP – pokročilé plánování projektů

PPAP – pokročilé metody vzorkování

QFD– rozpracování požadavků do procesu

DOE – pokročilé plánování pokusu a hledání cest při řešení problémů

FTA – analýza stromu poruch

VDA 1 až VDA 18.6 – podmínky sdružení VDA, u nás aplikuje koncern VW a Škoda Auto, a.s.

Pokročilá týmová práce a vedení workshopů …… a mnohé další.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8