IATF 16949

Poradenství při zavádění systému kvality podle IATF 16949:2016 v automobilovém průmyslu

Co je systém řízení kvality podle IATF 16949?

Jedná se o systém, který je určen především pro dodavatele hmotných výrobků pro automobilový průmysl. Systémově doplňuje požadavky ISO 9001, které jsou součástí specifikace.

Jako příklad aplikace uvádíme dodavatele plastových, plechových, obráběných dílů, kabelových svazků apod.

Podstatným hlediskem systému kvality je zaměření na specifické požadavky automobilových zákazníků a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních. Specifikum této normy spočívá v tom, že je nutno na začátku velmi dobře specifikovat požadavky zákazníka na kvalitu z hlediska výrobku, procesu a systému . Jako příklad uvádíme, že kromě specifického popisu výrobku jako je materiál, výkres, rozměry a tolerance je nutno specifikovat také sledované znaky a k nim např. příslušné parametry procesu Cpk, které tyto sledované znaky dále zpřesňují.

Je to výchozí bod úspěšného řešení v oblasti kvality a začátek cesty ke spokojenému zákazníkovi a dlouhodobé spolupráci, obvykle též na mezinárodní úrovni.

Při tvorbě systému je potřeba popsat všechny činnosti a procesy ve Vaší organizaci. Tento krok Vám umožní tyto procesy sledovat, přiřadit k nim odpovědné osoby, vyhodnocovat a neustále je zlepšovat pomocí nastavených metrik a hodnocení výkonnosti.

Tímto krokem se zajistí i celkové zlepšení organizace jako celku, to co bylo dříve těžko řiditelné, je nyní sledováno a řízeno „průhledným“ způsobem a to při „stabilní kvalitě“ a bezproblémové „dodávkové disciplíně“.

Co je přínosem systému?

Jedná se o jeden ze standardních požadavků pro dodavatele pro automobilový průmysl, zpravidla společně se systémem environmentálním. Zavedený a certifikovaný systém dle IATF 16949 je jednou z podmínek většiny organizací působící v oblasti automobilového průmyslu.

Jak postupovat při zavádění systému řízení kvality?

Je nutné si uvědomit, že systém řízení kvality není pouze o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. To, co je stanoveno, musí skutečně fungovat! Běžná doba implementace se pohybuje okolo jednoho roku. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jedno a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má praxi se zaváděním pokročilých systémů kvality a požadovaných Q nástrojů a metod. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému u zákazníka, která bude partnerem pro poradce (v tomto případě spíše tým poradců a specialistů) a následně pro auditory. Na závěr poradenství je doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému. Tato kontrola uvolňuje systém do certifikační procedury.

Při aplikaci systému kvality jsou aplikovány Q nástroje a metody podle požadavků konkrétních zákazníků. Často je nutná pro zpracování a prokazování kvality, podpora specielního software (SPC, Stopkarty, MSA, G8D,….).

Na základě krátké návštěvy Vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací.

Kontaktujte nás: gemco@gemco.cz

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8