ŠTÍHLÁ VÝROBA

Určeno: především pro jednatele, výrobní a technické ředitele a další vedoucí pracovníky z výrobních organizací.

  • Cesta k úspěchu s využitím Balanced ScoreCard (BSC)
  • Moderní metody řízení výroby
  • Štíhlá výroba (Lean Production)
  • Teorie omezení (Theory of Constraint)
  • Řešení hodnotových toků
  • Příprava akčního plánu
  • Praktické ukázky
  • Diskuse

Doba trvání: 1 den

Cena: 3.200,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8