INTERNÍ AUDITOŘI EMS

Určeno: pro manažery jakosti

  • Environmentální systém (historie, vývoj)
  • Norma ISO 14 001 (struktura, pojmy)
  • Oblasti environmentálního systému (odpady, obaly, ovzduší, voda, CHLaP, havárie)
  • Registr legislativních a jiných požadavků (metodika tvorby)
  • Registr env. aspektů a jejich dopadů (metodika tvorby)
  • Certifikace EMS podle ISO 14 001
  • Praktická cvičení
  • Test znalostí

Doba trvání: 1 den

Cena: 4.900,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8