ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK

Určeno: pro jednatele, vedoucí pracovníky, obchodníky, techniky

Odpovědnost za výrobek a související oblasti jsou důležité nejenom pro vedení organizace, ale také pro každého pracovníka v organizaci. Naše školení se zabývá aplikací zákonné legislativy (zákon o technických požadavcích na výrobky, odpovědnost za škodu, obchodní zákoník, zákon o ochraně spotřebitele, ...) a problematikou vyhledávání kritických záznamů, bez kterých by mohl nekvalitní výrobek způsobit např. značné ekonomické ztráty (stahování z trhu, opravy u zákazníků,...).

Doba trvání: 1 den

Cena: 2.600,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8