PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A KONCEPT "DYNAMIC PROCESS"

Určeno: pro jednatele, technické, výrobní a obchodní ředitele, technické pracovníky

Plánování je proces, o kterém bylo popsáno mnoho papíru. Bohužel výsledky v praxi jsou často "neznatelné". Většinou se plánování soustřeďuje jenom na výrobu (středisko, dílnu) a to je málo.

Koncept "Dynamic Process", který je aplikován v reálné praxi, řeší plánování v rámci celého "realizačního procesu" (od obchodníka až po dodávku). Plánování je rozděleno na řadu souvisejících úloh (plánování montáže, výroby, dílny, korekce podle změn smluv a požadavků na dopravu, ...).

Umožňuje v reálném čase např.:

  • sdělit obchodníkovi čas dodávky
  • reagovat na výskyt poruch (výpadek stroje, formy, absence lidí,...)
  • zohledňuje reálnou zátěž a dokáže provádět korekce podle skutečnosti (promítnutí úspor času, ...)
  • plánovat detailně montáž, výrobu polotovarů, dílů
  • organizovat odvody výroby podle požadavků smluv a změn termínů expedice
  • jako kritické místo plánování může být zohledněn člověk, stroj, technologie, ...
  • každý proces lze plánovat jiným způsobem (podle kapacit, průběžné doby, dopředu, zpětně, principem Kanban - od expedice, ...)
  • řízení různorodých procesů a typů výrob

Jednoduchost principu a názorné příklady mohou být inspirací pro budoucí změny ve Vaší organizaci.

Doba trvání: 1 den

Cena: 2.600,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8