INTERNÍ AUDITOŘI SM BOZP

Určeno: pro organizace a jednotlivce, kteří již mají zaveden (certifikován) systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 a/nebo uvažují o jeho zavádění, ať již samostatně, nebo v integraci s ISO9001 a/nebo ISO14001.

  • Základní seznámení s ČSN EN ISO 45001:2018, důležité pojmy, základní zásady
  • Výklad požadavků normy
  • Vazba normy na související předpisy a požadavky
  • Ukázky hodnocení rizik, realizace a zkušenosti z auditů

Doba trvání: 1 den

Cena: 4.900,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8