MODERNÍ PLÁNOVÁNÍ KVALITY VÝROBKU (APQP) A PLÁN REGULACE

Určeno: pro specialisty

Plánování kvality si v minulosti prováděla každá organizace zcela odlišným způsobem. Aby došlo ke zjednodušení plánování a bezproblémové komunikaci, byly definovány standardy v oblasti vývoje výrobku a procesu. Samostatnou kapitolou je tvorba Kontrol plánů a navazujících instrukcí jako základ pro řízené podmínky procesu.

Základní myšlenkou je metoda „včasné výstrahy“, která pomáhá vytvářet kvalitu výrobku včas a za nejnižší cenu.

Obsah:

  • Plán a definování plánu
  • Návrh a vývoj výrobku (včetně prototypu)
  • Návrh a vývoj procesu
  • Validace výrobku a procesu (ověřovací série)
  • Realizace, zpětná vazba, hodnocení a nápravná opatření
  • Metodika tvorby plánu regulace („Control plan“)
  • Příklady a poznatky z praxe

Cíl školení: osvojit metodu a být schopen ji aplikovat v podniku

Doba trvání: 1 den

Cena: 2.600,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8