ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A ÚKOLŮ

Nabídka informačního systému myGEM - modul Řízení projektů a úkolů

Modul Řízení projektů a úkolů (RPU) je součástí komplexního informačního systému myGEM® – IS obsahuje více jak 40 modulů, které je možné využívat komplexně nebo jednotlivě.

Modul RPU byl vyvíjen na základě požadavků a potřeb společnosti GEMCO, s.r.o.

Slouží k evidenci a sledování úkolů, projektů, schůzek a všech nutných dat, která je třeba sledovat, koordinovat a následně vyhodnocovat. Poskytuje stále aktuální data a přehled o plnění úloh jednotlivými řešiteli (včetně kontroly) včetně zobrazení pomocí Ganttova diagramu. Jeho využití je široké a veškeré názvy polí či sloupců lze upravit dle požadavků zákazníka (včetně jazykových mutací, nových pohledů …).

Zákazníkům nabízíme trvalou podporu v provozu (pravidelný upgrade, speciální úpravy dle potřeb zákazníka …). Zaškolení obsluhy IS je samozřejmostí!

Přínosy

  • Přehledné řízení a monitorování úkolů, projektů, schůzek – on-line
  • Zamezení ztráty či opomenutí důležitých úkolů atp.
  • Měření efektivity pracovníků (kolik pracují na úkolech, ztrátové časy)
  • Historie zadání a kontroly konkrétního úkolu
  • Reporting pro managery (procento rozpracování, termíny ukončení …)
  • Zpětná vazba při možných potížích s uživateli či zákazníkem
  • Vyhodnocení nákladů a časové náročnosti na jednotlivé etapy/úkoly
  • Aplikace projekčního řízení (WBS)

Ukázky z modulu Řízení projektů a úkolů

Základní okno RPU

– seznam jednotlivých úkolů/projektů

Tabule úkolů

– zásobník práce pro člena týmu
– rychlý přehled úkolů k řešení, jejich stavu i úkolů zadaných jiným uživatelům

Funkce Kalendář

– přístupná v kterémkoli okně RPU

RPU – přehledy – tiskové sestavy

Statistika práce

– možnost výběru tisku pro konkrétního partnera, projekt, období atp.

Statistika práce za řešitele

– možnost výběru tisku přehledu plnění úkolů pro konkrétního řešitele a období

Přehled úkolů partnera

– možnost výběru tisku pro konkrétního partnera, projekt, období

Vyhodnocení chyb – změn

– možnost výběru tisku pro konkrétní období

Plnění termínů

– možnost výběru tisku pro konkrétního partnera, období

Ostatní funkce

Vyhodnocování

– pomocí tlačítka Aktualizovat lze provést rychlou reestimaci na konkrétní požadované úrovni (projekt/etapa/top/úkol)

– zobrazení vyhodnocení jednotlivých projektů/etap/úkolů s možností libovolných exportů (csv, xls …)

Grafické zobrazení

– grafické zobrazení časového vyhodnocení projektu (plán x skutečnost)

Deník projektu

– slouží k evidování důležitých změn u každého projektu

Risk management

– hodnocení rizik jednotlivých úrovní projektu

– na základě váhy rizika, pravděpodobnosti a dopadu je vypočtena výsledná míra rizika etapy

Plán úkolů

– ukázka (týdenní plán 2013/11)

Plán úkolů – tiskové sestavy

Monitorování akčního plánu

– aktuální řešení jednotlivých úkolů (tj. jejich stavu) je automaticky přenášeno i do plánu úkolů včetně rozmezí, kdy bylo na úkolu pracováno

Plán úkolů – časový přehled

Časový průběh plánu úkolů

Plán úkolů – tiskové sestavy

Plán úkolů

– rozpis jednotlivých řešitelů

Plán úkolů – další funkce

Zamknutí/odemknutí plánu

– slouží pro uzavření plánu tak, aby již žádný záznam v plánu nebyl měněn

– lze i zpět dle potřeb odemknout (stav indikuje ikonka)

Předgeneruj rok

– bude-li plán sestavován pravidelně na stejná období (týden/měsíc/dekáda…), lze předgenerovat na celý rok dopředu hlavičky plánů

WBS – schémaVzhled základního okna při strukturálním řízení projektu (WBS)

Chronologický plán projektů

– zobrazení jednotlivých projektů a úkolů projektu chronologicky

Kontaktujte nás!

Kontaktní osoby: Marie Pelková, Zuzana Jurčová

E-mail: gemco@gemco.cz

Tel.: +420 572 555 337-8
+420 572 554 365
+420 572 551 231

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8