LISOVNY PLASTŮ

Nabídka informačního systému myGEM pro lisovny plastů

Informační systém myGEM® je komplexní softwarové řešení obsahující více jak 40 modulů, které je možné využívat komplexně nebo jednotlivě. Každý uživatel dostane přesně to, co potřebuje! IS myGEM pomáhá zefektivnit Vaše procesy, poskytuje našim zákazníkům vysokou flexibilitu u svých zákazníků a přináší významný užitek v podobě úspory nákladů.

Zákazníkům nabízíme trvalou podporu v provozu (pravidelný upgrade, speciální úpravy dle potřeb zákazníka,…). Zaškolení obsluhy IS samozřejmostí!

Přínosy

  • zvýšení produktivity práce
  • zlepšení využití strojů
  • elektronická komunikace k partnerům
  • lepší prokazování způsobilosti procesu
  • vysoká flexibilita
  • úspora nákladů
  • jednoduché ovládání

Ukázky z programu myGEM®

Integrace monitorování a řízení výroby

obsahuje napojení jednotlivých strojů, přenosy sledovaných hodnot a zobrazení stavu.

Denní plán

Kapacitní zátěž – využití lisů

Evidence stavu strojů

Ukazatel výroby OEE

Statistické řízení procesů


Vizualizace výroby

– Rozpracovanost výroby

– Odvod hotové výroby

Řízení projektů a úkolů

Řízení úkolů

Tabule úkolů

Chronologický plán úkolů

Plnění termínu

Vyhodnocení chyb

PKM – EDI – Export faktur

Komplexní řešení "chytrých skladů" pomocí mobilních terminálů

Příjmová dávka

Výstupní kontrola provede pomocí mobilního terminálu uvolnění výrobků z denní produkce (objednávky) na mezisklad. Nejdříve uživatel pomocí čárového kódu vybere objednávku (odvolávku, interní zakázku).

Po zobrazení seznamu položek vybrané objednávky uživatel provede sejmutí čárového kódu položky. Toto bude také na výrobním příkazu nebo na podobném podkladu. Uživateli se přednastaví množství určené pro výrobu. Uživatel bude moci toto množství upravit podle skutečně odváděného množství. Dále podle nastavení produktu upraví stav generace dílu eventuálně výrobní dávku (formu).

Výdejová dávka

Přehled zakázek

Využití pracovní doby

Přehled evidence pracovníka – období

Využití pracovní doby pracovníka

Analýza vnitřní PPM

Analýza vnější PPM


Vhodné moduly informačního systému myGEM pro LISOVNY PLASTŮ

Ekonomická část:

Účetnictví (UCT)
Majetek (MAJ)

Nabízíme kompletní ekonomickou agendu, lze však napojit na stávající účetní moduly, které používáte.

Procesní část:

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Řízení projektů a úkolů (RPU)
Logistika – Prodej (LPR)
Logistika – Nákup (LNA)
Intrastat (INT)
Sklady (SKL)
Mobilní terminály (MOB)
Technická příprava výroby (TPV)
Plánování a řízení výroby (RVP)
Evidence výroby (RVE)
Evidence výstupní kontroly a neshod (EVK)
Odhlašování operací (OP)
Údržba a diagnostika strojů (US)
Elektronická komunikace (EDI)
Monitorování výrobního procesu (MES)

Kontaktujte nás!

Kontaktní osoby: Marie Pelková, Zuzana Jurčová

E-mail: gemco@gemco.cz

Tel.: +420 572 555 337-8
+420 572 554 365
+420 572 551 231

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8