INTERNAL AUDITORS TRAINING QMS

Určeno : pro manažery kvality

  • Norma ISO 9001 (pojmy, požadavky, struktura)
  • Řízení dokumentů a záznamů QMS
  • Identifikace a plánování procesů – procesní list
  • Plánování QMS – Politika kvality, Cíle kvality, Programy kvality
  • Monitorování a měření QMS (monitorování a měření procesů a produktů)
  • Metrologie
  • Přezkoumání QMS vedením
  • Test znalostí

Doba trvání: 2 dny

Cena: 4.900,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení

Helpdesk

You can contact us even on our helpdesk:

+420 572 555 337-8