Názory našich zákazníků

FORMIKA, s.r.o, p. Bobčík

"... společnost GEMCO, s.r.o. realizovala přípravu systémů kvality, environmentu a současně nám implementovala komplexní informační systém pro výrobu plastových dílů, které dodáváme do automobilového průmyslu ... s řešením jsme spokojeni, zajišťuje nám přehled objednávek, tpv, výroby, sledování ppm, ... až po dodání a fakturaci. Společnost nám dokázala vyřešit řadu našich speciálních požadavků ..."

DECRO BZENEC, spol. s r.o, Ing. Kyjovský

"... metodické vedení vedoucím projektu a poradci z firmy GEMCO, s.r.o, bylo klíčové pro pochopení požadavků výše uvedených norem a jejich zapracování do podnikové dokumentace...Výsledkem profesionálního přístupu a spolupráce bylo úspěšné zavedení integrovaného systému managementu kvality a environmentu a certifikace naší společnosti ..."

HARDMAN, spol. s r.o., Ing. Knot

"... na přípravě certifikace v naší společnosti se výraznou měrou podílela firma GEMCO, s.r.o., jako poradenská a konzultační firma. Hlavní tíha přípravy dokumentace pro systém kvality spočívala právě na bedrech jejího pracovníka. Mohu konstatovat, že se svého úkolu, dovést naši společnost k certifikaci, zhostil výborně a certifikace úspěšně proběhla. Vzájemná spolupráce na přípravě certifikace a samotný certifikační audit probíhaly v přátelské a konstruktivní atmosféře ..."

AGADOS, spol. s r.o., p. Cerkalová

"... informační systém plně pokrývá požadavky našich zákaznických procesů včetně speciálních funkcí. Je aplikován ve více závodech, kde byl úspěšně vyřešen a synchronizován tok polotovarů a kooperační činnosti. Systém podporuje standardy ISO 9001 jako např. záznamy o kvality, monitorování procesů, hodnocení dodavatelů..., dodavatel je flexibilní, jeho jednání je velmi korektní... Pro potřeby obchodu je budováno také propojení na web portál, které zajišťuje např. objednávání náhradních dílů k dodaným výrobkům ..."

Zelinger plast s.r.o., Ing Miroslav Prokop

„… se společností GEMCO, s.r.o. spolupracujeme již několik let. Společnost nám dodává informační systém myGEM, díky kterému máme přehled o objednávkách, výrobě, expedici i kontrole. Díky modernizaci provozu, kde jsou umístěny obrazovky a tablety, je nyní zaváděna bezpapírová výroba. Monitoring výroby je zajištěn on-line sběrem dat přímo ze strojů. Díky zasíťování lisů máme kontrolu nad procesem výroby a lze vyhodnocovat efektivitu jak zařízení, tak pracovníků. Pomocí této modernizace lze včas reagovat na problémy výroby a zamezit tak případným poruchám či zpoždění dodávek. V neposlední řadě díky tomuto IS došlo ke snížení počtu reklamací. Tím se zvýšila kvalita dodávek a spokojenost našich zákazníků. Komunikace se zástupci společnosti GEMCO je absolutně bezproblémová, na naše požadavky reagují promptně a spolehlivě …“

ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo, p. Vaško

"... softwarové řešení myGEM® je použito pro různorodé procesy v naší společnosti, pokrývá obchod, výrobu kompresorů, nářadí, plastů, opravy a servis ... Zákaznické procesy jsou plně integrovány s ekonomickými a controllingovými moduly ... Součástí řešení je významná podpora vývoje výrobku, kvality a webportálového řešení ... "

MESIT asd, s.r.o., Ing. Krča

"... informační systém je aplikován u poměrně složité elektronické výroby pro potřeby zbrojního a civilního sektoru, je použit více než 8 let, a protože jsme s řešením a dodavatelem spokojeni, předpokládáme dlouhodobou spolupráci... Standard systému obsahuje komplexní změnovou službu, pokročilé plánování výroby, propracované řízení polotovarů apod."

KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o., Mgr. Marek Hoffmann

"... informační systém myGEM řeší zpracování nabídek, vztah se zákazníkem a evidenci, plánování a vyhodnocení zakázek. Obchodníkovi umožňuje řídit změny podle dodatečných požadavků zákazníka a monitorovat jejich průběh... myGEM řeší průběh zakázky a systém změn včetně propojení PDM SmarTeam a CATIA. Tohoto dodavatele jsme si vybrali na základě dobrých zkušeností z oblasti řízení obchodu a výroby, pružnou reakci při řešení specifických požadavků a znalosti našich procesů ..."

Helpdesk

Kontaktovat nás můžete i na našem helpdesku:

+420 572 555 337-8