Revize normy ISO 9001:2016

Odborné školení

Určeno : pro manažery kvality, interní i externí auditory kvality, poradce v systému managementu kvality a všechny, kteří se zabývají zaváděním, rozvojem a zlepšováním systému managementu kvality v organizacích.

  • Úvod do problematiky - změna v uspořádání norem systémů managementu dle Annex SL
  • Vysvětlení nových požadavků, změny struktury normy, terminologie a pojmů dle ISO 9001:2016
  • Procvičování a ukázky řešení systému managementu kvality dle ISO 9001:2016
  • Přechodné období a uplatnění změn v certifikovaném systému managementu
  • Diskuze

Doba trvání: 1 den

Cena: 2.800,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení