Interní auditoři OHSAS

Odborné školení

Určeno: pro organizace a jednotlivce, kteří již mají zaveden (certifikován) systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008 a/nebo uvažují o jeho zavádění, ať již samostatně, nebo v integraci s ISO9001 a/nebo ISO14001.

  • Základní seznámení s OHSAS 18001:2008, důležité pojmy, základní zásady
  • Výklad požadavků normy
  • Vazba normy na související předpisy a požadavky
  • Ukázky hodnocení rizik, realizace a zkušenosti z auditů

Doba trvání: 2 dny

Cena: 4.900,-- Kč bez DPH/osoba

Termín: dle zájmu o dané školení