Projekt: Upgrade softwaru myGEM pro výrobní podniky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je vývoj sady nových nástrojů pro vyšší efektivitu implementace a užívání software myGEM ve výrobních podnicích.

Projekt: Upgrade softwaru myGEM pro výrobní podniky

Číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009347

Program podpory:  ICT a sdílené služby, OP PIK

 

Cílem projektu je zdokonalit systém myGEM pro potřeby výrobních podniků a podstatné zlepšení řízení jejich organizací.

Projekt je zaměřen na chytré propojení výrobních zařízení a zpracování velkých dat.