Názory našich zákazníků

FORMIKA, s.r.o., p. Bobčík

"... společnost GEMCO s.r.o. realizovala přípravu systémů kvality, environmentu a současně nám implementovala komplexní informační systém pro výrobu plastových dílů, které dodáváme do automobilového průmyslu ... s řešením jsme spokojeni, zajišťuje nám přehled objednávek, tpv, výroby, sledování ppm, ... až po dodání a fakturaci. Společnost nám dokázala vyřešit řadu našich speciálních požadavků ..."

DECRO BZENEC, spol. s r.o., Ing. Kyjovský

"...metodické vedení vedoucím projektu a poradci z firmy GEMCO s.r.o, bylo klíčové pro pochopení požadavků výše uvedených norem a jejich zapracování do podnikové dokumentace...Výsledkem profesionálního přístupu a spolupráce bylo úspěšné zavedení integrovaného systému managementu kvality a environmentu a certifikace naší společnosti..."

HARDMAN, spol. s r.o., Ing. Knot

"... na přípravě certifikace v naší společnosti se výraznou měrou podílela firma GEMCO s.r.o., jako poradenská a konzultační firma. Hlavní tíha přípravy dokumentace pro systém kvality spočívala právě na bedrech jejího pracovníka. Mohu konstatovat, že se svého úkolu, dovést naši společnost k certifikaci, zhostil výborně a certifikace úspěšně proběhla. Vzájemná spolupráce na přípravě certifikace a samotný certifikační audit probíhaly v přátelské a konstruktivní atmosféře..."

AGADOS, spol. s r.o., p. Cerkalová

"... informační systém plně pokrývá požadavky našich zákaznických procesů včetně speciálních funkcí. Je aplikován ve více závodech, kde byl úspěšně vyřešen a synchronizován tok polotovarů a kooperační činnosti. Systém podporuje standardy ISO 9001 jako např. záznamy o kvality, monitorování procesů, hodnocení dodavatelů..., dodavatel je flexibilní, jeho jednání je velmi korektní... Pro potřeby obchodu je budováno také propojení na web portál, které zajišťuje např. objednávání náhradních dílů k dodaným výrobkům..."

ORLÍK KOMPRESORY výrobní družstvo, p. Vaško

"... softwarové řešení myGEM® je použito pro různorodé procesy v naší společnosti, pokrývá obchod, výrobu kompresorů, nářadí, plastů, opravy a servis ... Zákaznické procesy jsou plně integrovány s ekonomickými a controllingovými moduly ... Součástí řešení je významná podpora vývoje výrobku, kvality a webportálového řešení... "

MESIT asd, s.r.o., Ing. Krča

"...informační systém je aplikován u poměrně složité elektronické výroby pro potřeby zbrojního a civilního sektoru, je použit více než 8 let, a protože jsme s řešením a dodavatelem spokojeni, předpokládáme dlouhodobou spolupráci... Standard systému obsahuje komplexní změnovou službu, pokročilé plánování výroby, propracované řízení polotovarů apod."

KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o., Mgr. Hoffmann Marek

"... informační systém myGEM® řeší zpracování nabídek, vztah se zákazníkem a evidenci, plánování a vyhodnocení zakázek. Obchodníkovi umožňuje řídit změny podle dodatečných požadavků zákazníka a monitorovat jejich průběh... myGEM® řeší průběh zakázky a systém změn včetně propojení PDM SmarTeam a CATIA. Tohoto dodavatele jsme si vybrali na základě dobrých zkušeností z oblasti řízení obchodu a výroby, pružnou reakci při řešení specifických požadavků a znalosti našich procesů..."